• wykopy i formowanie niecki oczek wodnych,
 • tworzenie zapor kapilarnych,
 • izolacja zbiornika folią EPDM, PVC,
 • instalacja filtracji, pomp, lamp UVC,
 • instalacja oświetlenia,
 • instalacja osprzętu związanego z budową oczek wodnych tj: skimmer, spusty denne, napowietrzacze, fontanny, przeręble
 • budowa filtrów mineralnych,

 • badania wody,
 • walka z glonami,
 • profilaktyka w działaniach przeciw glonom,
 • dobór i montaż sprzętów filtracyjnych,
 • dobór złóż na podstawie badania wody,
 • dobór roślinności filtracyjnej,
 • dobór preparatów biologicznych,
 • obsługa eksploatacyjna i serwisowa,